NI LJUBEZNI BREZ ETIKE ? Zadnje tedne, ob poglobljenih in zanimivih pogovorih z ljudmi, vidim, kako zelo različno lahko dojemamo ljubezen. ? Zame je prvotno ljubezensko razmerje vibracijska harmonizacija s presežnim, ljubezenskim v nas. Šele, ko smo vibracijsko povezani s presežnim, ljubezenskim lahko zavibriramo s presežnim, ljubezenskim v drugih in to vibracijo, stanje biti širimo na ostale odnose v našem življenju, na naš odnos do življenja samega. ? Ljubezen zame ni močna čustvena navezanost na drugega, soodvisnost, ki jo poganjajo projekcije, da nas bo drugi osrečil, nas napolnil, izpolnil naša pričakovanja in želje. ? Naloga, da se osrečimo, napolnimo, izpolnimo svoje želje je predvsem naša. ? Take soodvisne čustvene veze vse prevečkrat vodijo v huda razočaranja, zlorabe sebe in drugega, ljubosumja, nasilje, strah pred izgubo, zanikanje in zanemarjanje svojih potencialov zaradi pričakovanj drugega, nesmiselna žrtvovanja… ? Ljubezen je zame vibracijsko stanje, stanje biti, izkustvo. Ko smo v njem, prežema vsako celico našega telesa, kot stanje radosti, polnosti, prisotnosti, živosti, miru, brezčasja. ? Poti, ki me vodijo v to vibracijsko stanje je več (predajanje čisti življenjski radosti, ustvarjalnosti, meditaciji..), ostati v njem je stvar discipline in vaje, predvsem pa etičnega odnosa do sebe in vseprežemajoče življenjske sile v nas in drugih. ? Ko se iz takega stanja odločamo za odnose partnerske, prijateljske… se ne vežemo, pač pa vibracijsko harmoniziramo z drugim, skladno zazvenimo in lahko tako ‘napišemo’ skupno skladbo ali celo simfonijo, če gre za zelo poln, živ, ustvarjalen, harmoničen odnos. ?