DOVOLITI SI BITI ?

V plodnem polju enosti

je prostor za vsakogar.

Ko si dovoliš biti,

dovoliš biti vsakomur.